Первенство ПетрГУ. 30 Сентября 2012


Show times
Первенство ПетрГУ. 30 Сентября 2012 RESULTS 300 of 300
IDTeam =TimeRank
lattazto Valera + +1 + +1 + +3 + + + + 10 831 1
xtkjdtr Egor + +1 + +2 + +10 + + +1 + 10 996 2
shapovalov Schullz + +1 + +1 +2 -3 + + +2 + 9 752 3
Softwayer Игнат Лоскутов + +4 +1 . -13 . + + +1 + 7 697 4
valentin Dr. Cracker + +2 +2 . . . + + +3 + 7 709 5
vkukushkin KBOPYM + +8 + . -9 . + + + + 7 715 6
dbazulev dbazulev +2 +27 + . . . + +2 + + 7 1467 7
spodkopaev p0sd + +2 + . . . +1 + -5 + 6 446 8
astep astep + +5 + . . . +3 + -2 +1 6 731 9
Alex Alex + +9 + . . . +1 + . +1 6 844 10
Svyat Svyat + +12 +1 . . . +4 + . + 6 915 11
Polikarpic Polikarpic + . + . . . +3 + . + 5 378 12
vyanni vyanni +1 . +2 . . . +2 + -1 + 5 383 13
ashikov shika +1 -8 +1 . . . +1 +5 -3 + 5 442 14
Nkomlev nkomlev +1 . + . -1 . . + . + 4 191 15
d9tel d9tel +1 . + . . . . +5 . + 4 330 16
zuizui_123 zuizui_123 + + + . -2 . . + . . 4 637 17
4Never Fenice . . -1 . -1 . . . . + 1 70 18
aovchinn aovchinn . . . . . . . . . . 0 0 19
AZerone AZerone . . . . . . . . . . 0 0 19
BELOBROV_N BELOBROV_N . . . . . . . . . . 0 0 19
byebye byebye . . . . . . . . . . 0 0 19
danieva danieva . . . . . . . . . . 0 0 19
Daniil_Kulich Daniil_Kulich . . . . . . . . . . 0 0 19
dpyatin dpyatin . . . . . . . . . . 0 0 19
efremov efremov . . . . . . . . . . 0 0 19
Egor_Ivanov Egor_Ivanov . . . . . . . . . . 0 0 19
Katya Katya . . . . . . . . . . 0 0 19
KBOPYM KBOPYM . . . . . . . . . . 0 0 19
Romchela Romchela . . . . . . . . . . 0 0 19
Sanya_Kudlenok Sanya_Kudlenok . . . . . . . . . . 0 0 19
Scampish Scampish . . . . . . . . . . 0 0 19
unit7 unit7 . . . . . . . . . . 0 0 19
vladimir87 test . . . . . . . . . . 0 0 19
zany4eg zany4eg . . . . . . . . . . 0 0 19
Версия для печати